پایان نامه کارشناسی ارشد درباره ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

به سمت مجازی شدن پیش می روند. فناوری اطلاعات خود ،به تنهایی محقق کننده مهندسی مجدّد نیست. بلکه فناوری اطلاعات زمینه ساز مهندسی مجدّد می باشد. به همین دلیل بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدّد بدین امید صورت میگیرد که به نوآوری در فرآیندها منجر گردد. این، دلیل اصلی سرمایه گذاری در سیستمهای اطلاعاتی می باشد.( فیضی و دیگران،1389:ص55) ارتباط بین BPR و فناوری اطلاعات چیست؟ هامر IT را به عنوان تواناساز کلیدی BPR در نظر می گیرد. داونپورت و شارت اظهار می کنند که BPR مستلزم داشتن دید وسیعتری از IT و فعالیت کسب و کار، و ارتباط بین آنها می باشد. قابلیت های IT بایستی فعالیت های کسب و کار را پشتیبانی کنند و فرایندهای کسب و کار بایستی برحسب قابلیت هایی باشند که IT می تواند ارائه دهد. آنها بر این عقیده اند که نوید IT و هدف و تأثیر نهایی آن، قدرتمندترین ابزار برای کاهش هزینه های هماهنگی می باشد.( Attaran, 2012, p5)

2-36 چالش اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات

  • فناوری اطلاعات خود به تنهایی محقق کننده مهندسی مجدّد نیست بلکه زمینه ساز مهندسی مجدّد می باشد.به همین دلیل بکارگیری فناوری اطلاعات در مهندسی مجدّد با این امید انجام می شود که به نوآوری در فرآیندها منجر گردد.این دلیل اصلی سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی می باشد. در اشتراکی موجب کاهش هزینه مبادلات شده و واسطه ها را در فرآیندهای سازمانی حذف کند .(همان منبع:140)

ب-اهداف: بایستی کوشش نمود تا با افزایش فرآیندهای فیزیکی به طرف کاهش نیروی کار پیشرفت. این کار را میتوان با بهره گیری از امکاناتی از قبیل طراحی به کمک کامپیوتر  و تولید به کمک کامپیوتر  و نیز وسائل ارتباطی و اطلاعاتی انجام داد .در این راه ،فناوری اطلاعات میتواند مسیر را برای تحقق اهداف مورد نظر هموارتر سازد.(فیضی و دیگران،1389 :ص54)

ج-فعّالیتها: معیار فعّالیت، فعّالیتهای مدیریتی و فعّالیتهای عملیاتی را در بر میگیرد. تجارت الکترونیک و پایگاه های داده اشتراکی با عث میشوند تا زمان و هزینه فعّالیت های مدیریتی کاهش یابند و کیفیت خروجی ها در فرآیندهای عملیاتی بهبود یابد .به علاوه، سیستم های خبره، سیستمهای پشتیبانی تصمیم، گروهی و سیستمهای مختلف اطلاعاتی ابزارهای مفیدی در فرآیندهای مدیریتی به شمار میروند. .(همان منبع:ص54)

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه