پایان نامه کارشناسی ارشد درباره ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی

تکه ای از متن پایان نامه :

پژوهش مقطعی پژوهشی می باشد که در آن مشاهده­ها فقط در یک زمان انجام می­گیرد، نظیر انجام یک پیمایش یا نظرسنجی. این روش مانند گرفتن یک عکس یا کشیدن یک تصویر بی­حرکت از جامعه یا گروه مورد مطالعه می باشد. پس؛ این پژوهش یک پژوهش مقطعی می باشد.

روش پژوهش توصیفی

جامعه آماری به کلیه افرادی گفته می گردد که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای پژوهش دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند.

محقق بایستی قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب آماری آن پژوهش را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آنرا به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند. جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه افرادی، وقایع یا چیزهایی که محقق بخواهد می خواهد به پژوهش در مورد آنها بپردازد به طوریکه حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند(سکاران، 1383). با در نظر داشتن تعریف اظهار شده در این پژوهش، جامعه آماری عبارت می باشد از تعدادی از خبرگان شهرداری استان آذربایجان غربی که در قسمت عمرانی شهرداری دارای اطلاعات و تجارب کافی در زمینه مطالعه و انتخاب پیمان کار می باشند. در مجموع 10 نفر خبره در شهرداری انتخاب و پرسشنامه مقایسات زوجی برای اهمیت معیارها و زیر معیارها تکمیل کردند.

 

3-3 ابزارهای جمع آوری داده­ها

گردآوری داده­های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد. ابزار سنجش و اندازه­گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می­تواند اطلاعات مورد نیاز پژوهش خود را گردآوری، ثبت، و کمی نمیاد. پس برای بدست آوردن داده­ها ابزار گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد

ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با بهره گیری از روشهای چند معیاره فازی(مطالعه موردی شهرداری های استان آدربایجان غربی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه