پایان نامه کارشناسی ارشد درباره ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

اين امر مستلزم آناليز سيستم از ديدگاه ماكروارگونومي می باشد . بايد اطمينان حاصل گردد كه مشاغل و سطوح مشترك بشر و سيستم بطور مناسب طراحي شده اند و اين طراحي ها با طراحي ماكرو ارگونومي سيستم متناسب می باشد.  اين امر نيز بنوبه خود مستلزم آناليز و طراحي ماكرو ارگونومي در سطح شغلي می باشد كه به ديگر اجزاي سيستم بطور متناسب مربوط می باشد . از جنبه تئوري ، هماهنگي اجزاي سيستم منجر به بهبود سينرژيك در بهره وري، كاهش ميزان حوادث و اختلالات عضلاني ـ اسكلتي ، ارتقاء رضايت شغلي و كيفيت زندگي كاري خواهد گردید (ولي پور،28:1388)

2-14-2.ارگونومي و سيستم كار

يكي از راههاي تعريف و فهم ماهيت هر رشته اي از علوم ، شناخت ماهيت تكنولوژي آن می باشد . تكنولوژي انحصاري ارگونومي ، تكنولوژي سطح مشترك بشر ـ سيستم[1] می باشد . ارگونومي بعنوان يك دانش، وظيفه اش توسعه دانسته ها درمورد توانايي هاو محدوديت هاي بشر و ساير ويژگي هاي مرتبط با طراحي سطح مشترك بين بشر و ديگر اجزاي سيستم می باشد . در اقدام،  ارگونومي وظيفه اش هاي كامپيوتري بود.  ازآنجا كه ارگونومي نرم افزار عمدتاً با جنبه هاي شناختي عملكرد بشر مرتبط می باشد اغلب از آن بعنوان ارگونومي شناختي ياد ميشود (صدرا ابرقويي،1388).

2-14-6.ماكرو ارگونومي

ماكرو ارگونومي كه بهتر می باشد تكنولوژي سطح مشترك بشر وظايف ـ ماشين ـ محيط ـ سازمان- نام گذاري گردد تمركزش بر رويكردي بشر گرا براي متناسب كردن كلي طراحي سازمان وسيستم كار با بشر می باشد . تمركز اوليه در سه تكنولوژي ارگونومي (ارگونومي سخت افزار، ارگونومي محيطي و ارگونومي نرم افزار) كه در بالا تشريح گردید بر اپراتور انساني يا زير سيستم انساني می باشد . بنابر اين كاربرد اوليه اين تكنولوژيها در حد ميكرو ارگونومي می باشد. بر عكس در تكنولوژي سطح مشترك بشر ـ سازمان ، جنبه كلان و ماكرو غالب می باشد زيرا اين تكنولوژي با ساختاركلان سيستم كار مرتبط می باشد . ازنظر تاريخي ، طراحي سازمان و مديريت [2]در اقدام در ارگونومي كاربرد داشته می باشد اما ماكرو ارگونومي بعنوان يك تكنولوژي شناخته شده و رسمي، نسبتاً جديد می باشد. ريشه رسمي آن به مطالعه اي كه در امريكا توسط انجمن عوامل انساني[3] درمورد گرايشهاي آينده ارگونومي در

[1] – Human-System Interface Technology

[2] – Organizational Design and Management (ODAM)

[3] – Human Factors Society (HFS)

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه