پایان نامه کارشناسی ارشد : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دسته‌بندی نشده

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

تکه ای از متن پایان نامه :

1-6) فرضیه­های پژوهش

  • بين ادراك كاركنان از عدالت توزيعي و اعتماد به مدير ارتباط معنادار هست.
  • بين ادراك كاركنان از عدالت رويه­اي و اعتماد به مدير ارتباط معنادار هست.
  • بين ادراك كاركنان از عدالت مراوده­اي و اعتماد به مدير ارتباط معنادار هست.
  • بين اعتماد به مدير و رفتار شهروندي سازماني ارتباط معنادار هست.
  • ادراك كاركنان از عدالت توزيعي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني موثر می باشد.
  • ادراك كاركنان از عدالت رويه­اي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني موثر می باشد.
  • ادراك كاركنان از عدالت مراود­ه­اي از طريق اعتماد به مدير بر رفتار شهروندي سازماني موثر می باشد.

 

1-7) تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها

در اين تحقيق عدالت توزيعي، عدالت رويه­اي و عدالت تعاملي، متغير مستقل و رفتار شهروندي سازماني، متغير وابسته و اعتماد به مدير متغير ميانجي می باشد كه در ادامه به تعريف هر يك پرداخته مي­گردد.

1-7- 1) عدالت توزيعي

 يكي از ابعاد عدالت سازماني می باشد و به عادلانه بودن پیامدهای شغلی متفاوت مانند سطح درآمد و مسئولیت­های شغلی اشاره دارد (لامبرت[1]، 2003). اين متغير با مؤلفه­هايي مانند زمان­بندي كار، مناسب بودن ميزان پرداختي، عادلانه بودن حجم كار، عادلانه بودن پاداش، منصفانه بودن مسووليت­ها با طيف ليكرت اندازه گيري مي­گردد.

 

 

1-7-2) عدالت رویه­ای

يكي از ابعاد عدالت سازماني می باشد و بر انصاف درک شده از فرایندهای تعیین کننده نتایج اشاره دارد از قبیل اینکه چگونه در سازمان در مورد پرداخت­ها یا ارتقاها تصمیم گرفته می­گردد (لامبرت، 2003). اين متغير با مؤلفه­هايي مانند تصمميم­گيري بدون غرض توسط مدير، آگاهي از نگراني­هاي كاركنان، جمع­آوري اطلاعات1-8) قلمرو پژوهش

 1-8-1) قلمرو موضوعی

عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به مدير و در حوزه مديريت رفتار سازماني قرار دارد.

[1] . Lambert

 ارتباط بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با در نظر داشتن اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه