پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری

دسته‌بندی نشده ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

با سرعت تغيير در رقابت مواجه مي گردند. سرعتي كه با هر پيشرفت فناوري جديد ، هر رقيب خارجي و هر موافقتنامه تجاري بين المللي جديد تحت تأثير قرار گرفته و شتاب مي گيرد. استراتژي رقابت بر اين نكته استوار می باشد كه با تهديدها مواجه شده و روي فرصت ها سرمايه گذاري كنيم. استراتژي رقابتي در نتيجه پاسخ به سه سؤال به وجود آمده می باشد:( متقی، 1389:ص11)

  1. سازمان اكنون چه مي كند؟
  2. چه اتفاقي در محيط سازمان مي افتد؟
  3. سازمان در مقابل بايد چه كند؟

مهندسي مجدّد رويكرد برنامه ريزي و كنترل تغيير می باشد. توانايي ارزيابي، برنامه ريزي و اجراي تغيير به صورت مداوم، توانايي تجزيه و تحليل، اثرات مرتبط با تغييرات مي باشد. (همان منبع:ص11)

همزمان با هم پیش روند ؛ همچنین زمان های تلف شده میان پایان یک مرحله و آغاز مرحله بعد حذف می گردد) . شیخی، 1391:ص5)

۴ارجاع منطقی امور : ویژگی مهندسی مجدّد عبور کار از مرزهای سازمانی می باشد ، در سازمان های سنتی ، انجام کار برعهده متخصصان سازمان می باشد اما در مهندسی مجدّد ارتباط بین فرآیند و سازمان ها کاملا دگرگون می گردد . (همان منبع:ص5)

۵ -کاهش بازرسی و کنترل : مهندسی مجدّد به جای کنترل دقیق کارهای در حال اجرا به بازرسی نهایی پرداخته و موارد جزئی را نادیده می گیرد . این نظام بازرسی و کنترل بیش از پیش گیری از تخلفات ، با کاستن شگفت آور هزینه ، به هدف نهایی کنترل کمک می نماید . (رضی،1388:ص6)

۶ -کاهش موارد اختلاف : یکی دیگر از امتیازهای مهندسی مجدّد ، کاستن از موارد حل اختلاف می باشد ؛ در این فرآیند ، تماس ها و دریافت اسناد گوناگون از بیرون به کمترین اندازه می رسد و در نتیجه امکان ایجاد اختلاف و برخورد کمتر می گردد) . همان منبع:ص6)

۷- امکان ایجاد تمرکز و تمرکززدایی : شرکت هایی که به مهندسی مجدّد سازمان دست زده اند ، توان ترکیب و بهره گیری از امتیازهای تمرکز و عدم تمرکز بصورت همزمان در یک فرآیند را یافته اند . فناوری اطلاعات به شرکت ها این امکان را داده می باشد تا واحدهای مختلف ، همانند سازمان های کاملا مستقل اقدام نمایند ؛ در حالی که در همان حال ، داشتن

ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به مقصود توسعه فناوری

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه