پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و نگرش حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

دسته‌بندی نشده , ,

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :ارتباط سنجی ارگونومی ، فرسودگی شغلی و توجه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه

تکه ای از متن پایان نامه :

تعيين شده براي بشر تعريف نمود. با اين شرط که بدون هرگونه سيستم نظارتي ، شخص وظايف خود را به بهترين نحو ممکن به انجام رساند(نجفي،71:1387)

توجه ارزشي می باشد که ناظر بر کليه ارزش ها و هنجارها مي باشد  بنابر اين توجه يک امر ذهني و دروني می باشد که طي جامعه پذيري در فرد دروني مي گردد . و موجب تحقق هنجار ها و ارزشها از روي ميل باطني مي گردد. به نظر مي رسد هنجار هايي که از روي توجه صورت مي گيرد از دوام و پايداري بيشتري بر خوردارند امّا هنجارهايي که صرفاً به خاطر پاداش و تنبيه رعايت مي شوند موقتي خواهند بود . به نظر مي رسد ضعف اخلاق کاري به خاطر بيگانگي نيست بلکه به خاطر آگاهي از وضعيت موجود مي باشد .مطابق نظريه خوددوستي بشر با سوء بهره گیری کردن مخالف می باشد . و مطابق نظر

دورکيم[1] و کوهن[2] و نظريه کنش متقابل[3] و نظريه برابري و انتظار [4] ، ضعف اخلاق کاري واکنشي براي شرايط کاري مي باشد . و مطابق نظريه  احساس بي عدالتي اجتماعي ديويس و گار[5] بي عدالتي اجتماعي مهمترين عامل بروز نارضايتي و گسست توجه گروهي در سطوح مختلف اجتماعي، سازمان يا كليت نظام سياسي و اجتماعي می باشد .از ديدگاه هرسي و بلانچارت[6] در بخش نظام فرهنگي و تأثیر آن در توجه كاري بر موضوعاتي زیرا انسجام فرهنگي ، معني كار و ارزش كار تاكيد شده می باشد . در بعد معني كار، ديد انسانهانسبت به كار مورد بررسي قرار مي گيرد و در بعد ارزش كار اين مقوله كه انسانها چقدركاركردن را ارزشمند مي دانند، موضوع و مورد فكر و بررسي قرار مي گيرد.( حبيبي ، 1383 ) رايلي و کادول[7] ، توجه را به عوامل و انگيزه‌هاي دروني و بيروني شغل تقسيم مي‌کنند و سامرز ، توجه موثر را نوعي وابستگي و انضمام به سازمان مي‌داند که به صورت پذيرش ارزش‌هاي سازمان و تمايل به باقي ماندن در سازمان تظاهر مي‌نمايد. فارابي ( 1385 )بر اساس نظريه هاي علمي و نتايج تحقيقات عوامل اقتصادي ، اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي بر توجه مؤثر هستند که چند مورد از آنها که ارتباط نزديکي با موضوع دارند مورد بررسي قرار گرفته می باشد .

[1] Durkheim

[2] Cohen

[3] Interaction theory

[4] Equity theory and expectation

[5] Davis & Gar

[6] Hersey and Blanchart

[7] Riley and Kadul

ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و توجه حرفه اي معلمان مقطع متوسطه مدارس دولتي شهر شيراز در سال 1392

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه