برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

برنامه سالانه طرح تدبیر مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه طرح تدبیر 98-1397 مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه طرح تدبیر چیست ؟ برنامه سالانه طرح تدبیر عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق c (1503)

1-2-5- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان271-2-6- وضعیت اشتغال زنان در سال 201134فصل دوم : زن در حقوق بین الملل2- 1- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی 392-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران 402-1-2- تطبیق وتحلیل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (1502)

مبحث دوم- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی20گفتار اول : اعمال تجاوز کارانه21الف – تعریف تجاوز23ب- محتوای حقوقی قعطنامه تعریف تجاوز24گفتار دوم : برخوردهای مرزی ایران و عراق27الف- برخوردهای مرزی (1349-1347)27ب- ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1500)

1ـ3ـ2ـ2 نسبت به قصد و واقع261ـ4 ادله قاعده احسان271ـ4ـ1 آیات271ـ4ـ1ـ1 آیه 91 سوره مبارکه توبه271ـ4ـ1ـ2 آیه 60 سوره الرحمن311ـ4ـ2 روایات341ـ4ـ3 عقل351ـ4ـ4 اجماع371ـ5 مفاد و قلمرو قاعده احسان381ـ5ـ1 مفاد قاعده احسان381ـ5ـ1ـ1 قصد و نیت381ـ5ـ1ـ2 قلمرو قاعده ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (1499)

علیرضا عارفی چکیدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (1498)

1-3-12اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها221-3-13 اصل منع شکنجه در اخذ اقرار221-4اصول کلی حاکم بر حق سکوت متهم231-4-1 اصل برائت231- 4-2 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها251-5 مبنای حق سکوت271-5-1 مبانی قانونی حق سکوت ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (1497)

2-7- انواع قرارداد الکترونیک272-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار282-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری292-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری302-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک302-8-1- آنسیترال312-8-2- موسسه بین المللی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1495)

10. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها611. ساختار تحقیق.7بخش اول: مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان101-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان101-1-2- مبحث دوم: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1494)

گفتارسوم: اجماع28گفتارچهارم: امضای شارع29گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج30گفتارششم: سیره مسلمین31مبحث دوم: قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه32گفتاراول: اماره تصرف در اعیان32گفتاردوم : اماره تصرف در منافع33گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق35گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض ادامه مطلب…